preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Tin Ujević" Osijek

Projekt Židovski Osijek

Ove školske godine naša je škola dio projekta „Židovski Osijek“ u organizaciji i pod pokroviteljstvom Nansen Dijalog Centra Osijek te Američke ambasade u Zagrebu.

Tri nastavnice, Mirjana Jerković, Tajana Kradija i Helena Sakoman, uključile su se u projekt te sudjelovale u edukaciji za nastavnike koja je uključivala i terenski obilazak Osijeka i Đakova. Cilj je projekta približiti učenicima temu holokausta i židovske kulture te događanja tijekom holokausta u našoj regiji. U sklopu projekta učenici 8. a, 8. b, 8. c i 5. c odjela imali su radionicu o holokaustu i izvanučioničnu nastavu u Muzeju osobnih priča u Osijeku (8. a i 8. b odjel) te u Kulturnom centru Osijek (5. c odjel). Učenici su tijekom projekta upoznali priče „Pravednika među narodima“ i pojedinih Židova iz našeg grada. Virtualno su obišli spomen-rutu „Židovski Osijek“ te prepoznali važne lokacije u svezi holokausta i židovske zajednice u Osijeku. Učenici su uočili da se holokaust dogodio i na ulicama našeg grada. Zaključili su koliko je važno kritički promišljati o svim diskriminirajućim ideologijama, osvijestili su važnost razvoja tolerancije i prihvaćanja različitosti te prepoznali hrabrost „Pravednika među narodima“.

Glavna poruka projekta je „Tko spasi jedan život, spasio je cijeli svijet“.

                                                                                                                                                 Tajana Kradija, prof.

 

ž